Vasaparken, Borlänge

Utredningar och byggnadsskiss för bostadskvarter Vasaparken i Borlänge åt HSB.

Sweco Architects ritade det ursprungliga förslaget.

Telefon  076 829 72 64 © COPYRIGHT 2020 RK ARKITEKTUR