Kv Balder, Borlänge

Skissunderlag till ny detaljplan för Kv. Balder i Borlänge centrum. Detaljplanen möjliggör bland annat bostäder och kontor i påbyggnader och nybyggnader inklusive ett punkthus samt en skybar som ska kunna byggas på Hotel Brage. Uppdraget i samarbete med Mavacon, beställare är Masmästare Dalarna.

Skisser, 3D modell, och visualiseringar

Telefon  076 829 72 64 © COPYRIGHT 2020 RK ARKITEKTUR