Glasgång, Sundborn

En länkbyggnad mellan ett av Carl Larssons gamla hus och ett nytt orgelhus.

Förslagshandlingar

Bygglovshandlingar

Telefon  076 829 72 64 © COPYRIGHT 2020 RK ARKITEKTUR